APK Keuring

Over de APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto of bedrijfsauto die – beladen – niet zwaarder mag zijn dan 3.500 kg, jaarlijks laten keuren. Vier jaar (Benzinemotor) of drie jaar (Dieselmotor of Gasmotor) nadat uw auto voor het eerst op de weg is toegelaten is deze keuringsplichtig. Zware bedrijfsauto’s, aanhangwagens en sommige speciale voertuigen moeten elk jaar worden gekeurd vanaf het moment dat ze nieuw op de weg worden toegelaten.
De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen.

Wanneer vervalt de APK Keuring van uw auto?

Klik hier APK Raadplegen om de APK Vervaldatum van uw auto te controleren

Wanneer Keuren?

Drie of vier jaar nadat uw auto voor het eerst op de weg is toegelaten, is deze keuringsplichtig. Hierbij moet u uitgaan van de eerste inschrijvingsdatum. Als eerste inschrijvingsdatum wordt beschouwd de datum waarop het Voertuigbewijs is afgegeven. Tenzij bij de rubriek ‘bijzonderheden’ een andere datum staat vermeld. Bij kentekenbewijzen die na 1 april 1999 zijn afgegeven staat het anders vermeld namelijk ‘datum eerste toelating’ en ‘datum eerste afgifte Nederland’. Als de auto al eerder APK goedgekeurd is, kunt u uitgaan van het afgegeven keuringsbewijs. Op dit bewijs staat vermeld tot welke datum de auto APK is goedgekeurd. Voor of op die datum moet de auto opnieuw APK goedgekeurd zijn.

Steekproef

De garagebedrijven en keuringsstations worden regelmatig door de RDW gecontroleerd. Daarnaast controleert de RDW steekproefsgewijs of de keuring goed is uitgevoerd. De RDW controleert ook voertuigen die zijn afgemeld als afgekeurd. Het kan gebeuren dat uw voertuig geselecteerd is voor een steekproef. Uw voertuig moet dan na de keuring beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten na de afmelding aanwezig. Uw voertuig moet dus (maximaal) anderhalf uur, plus de tijd die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf, beschikbaar blijven. U bent verplicht om aan de steekproef mee te werken. Wanneer u uw voertuig meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw voertuig wordt dan ingetrokken en de nieuwe APK-keuring mag daarna alleen worden verricht door de RDW. U kunt dus niet meer terecht bij het bedrijf dat de keuring heeft verricht, maar u zult een afspraak moeten maken bij één van de keuringsstations van de RDW.

Kosten

Het tarief van de APK Keuring is exclusief reparaties die nodig zijn om uw auto door de APK Keuring te krijgen. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Afhankelijk van het bouwjaar en/of type motor dient uw auto tijdens de APK Keuring een EOBD test, wettelijk verplichte 4-gastest (benzinemotor) of roetmeting (dieselmotor) te ondergaan. Hieraan zijn over het algemeen kosten verbonden. De meeste garagebedrijven hanteren daarom een toeslag voor dieselmotoren.